Skip to product information
1 of 2

Various
Saigon Supersound 1964-75 Volume Two

(2xLP)

Saigon Supersound SSS02

Folk, World, & Country
Nhạc Vàng
A1 Sài Gòn (03:08)
A2 Khi Tình Yêu Đến (04:12)
A3 Cô Tây Đen (04:10)
A4 Loan Mắt Nhung (05:13)
B1 Con Gái Của Mẹ (03:38)
B2 Trăng Mờ Bên Suối (04:22)
B3 Khúc Hát Ân Tình (04:46)
B4 Sáng Rừng (04:46)
C1 Thôn Trăng Mở Hội Trăng Tròn (02:55)
C2 Xin Lễ Cưới Em (03:45)
C3 Funky Do (03:02)
C4 Tại Anh Hay Tại Em (03:26)
C5 Túp Lều Lý Tưởng (04:56)
D1 Đường Lên Non (04:21)
D2 Nhớ Mình Anh Thôi (03:33)
D3 Mừng Nắng Xuân Về (03:07)
D4 Những Đồi Hoa Sim (04:40)
D5 Lơ Thơ Tơ Liễu (05:22)
Regular price $34.95 USD
Regular price Sale price $34.95 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
View full details