Skip to product information
1 of 4

Trúc Mai
Sài Gòn

(7")


Saigon Supersound SSS05

Latin Pop Folk, World, & Country
Cha-Cha Nhạc Vàng
Regular price $14.95 USD
Regular price Sale price $14.95 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Tracklist

A1 Sài Gòn (1965) (3:00)
A2 Sài Gòn (1972) (3:12)
B1 Sài Gòn (2021) (3:10)
View full details