Skip to product information
1 of 10

Saigon Soul Revival
Họa Âm Xưa

(LP) (Gatefold)

Saigon Supersound SSS03

Funk / Soul Pop Folk, World, & Country

A1 Đi Xa Đời Nhau (3:12)
A2 Hào Hoa (4:04)
A3 Nhân Gian Tình (4:44)
A4 Vỡ Mộng Ân Tình (3:53)
A5 Tình Nhạc Sỹ (3:01)
A6 Sầu Đông (3:32)
B1 Giây Phút Cuối Tuần (3:30)
B2 Nào Ta Cùng Hát (4:05)
B3 Bài Ca Ngông (3:39)
B4 Chuồn Chuồn Xanh (5:25)
B5 Chốn Tình Xưa (5:25)
Regular price $29.95 USD
Regular price Sale price $29.95 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
View full details