Skip to product information
1 of 4

Red Axes Rìu Đô
Trips #2: In Vietnam EP

(12")


!K7 Records K7386EP

Electronic Folk, World, & Country
House Leftfield
Regular price $24.95 USD
Regular price Sale price $24.95 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Tracklist

A1 Ho Chi Minh (Bèo Dạt Mây Trôi) (7:20)
A2 Hanoi (Cô Đôi Thượng Ngàn) (5:08)
B1 Phu Quok (6:11)
B2 Hue (5:38)
View full details